Hier vindt u een aantal tips voor uitstapjes in de nabije omgeving van de Zeediekhoeve. Als u nog meer informatie wilt hebben over de omgeving verwijzen we u naar ons reserveringskantoor. Hier kunt u terecht voor informatie over alle bezienswaardigheden, markt- en Hanzedagen, musea, fiets- en wandelroutes en de vele natuurgebieden.

Werelderfgoed Schokland Flevoland (20,4 km – ca. 23 min.)
Was Schokland vroeger een woonterp omgeven door de Zuiderzee (het huidige IJsselmeer), nu is het eiland omgeven door grasland en golvende korenvelden. Schokland lag vroeger slechts enkele decimeters boven het zeeniveau. Bij hoog water overstroomde dan ook een groot deel van het vlakke eiland. Om zich te beschermen bouwden de bewoners dan ook een drietal woonterpen op het eiland. Desondanks is Schokland door de eeuwen heen regelmatig getroffen door overstromingen en stormrampen. De terpen waren niet voor alle stormen hoog genoeg. Op het Schokland is een herinneringssteen opgericht ter nagedachtenis aan de laatste grote overstroming van 1916. Sinds 1948 is het markante eilandje een museum, maar tot begin twintigste eeuw werd het eiland nog bewoond. Schokland behoort tot het werelderfgoed.

Stoomgemaal d’Olde Mesiene Kamperzeedijk (3,7 km – ca. 10 min.)
Het oudste stoomgemaal in Nederland, dat nog helemaal in zijn oorspronkelijke staat verkeert, werd door de komst van het elektrische gemaal in 1961 werkeloos. In de twintig jaar dat het stil heeft gestaan, vanaf 1961, werd het door de laatste machinist Klaas Sollie onderhouden. Maar de machine had van twintig jaar stilstand meer te lijden dan van 105 jaar werken. In 1982 klonk het startsein voor een grootscheepse restauratie. Een stuk geschiedenis én deze toekomstplannen zijn allemaal te lezen in het jubileumboekje ‘Ode aan een Stoomreus’, 150 jaar Stoomgemaal d’Olde Mesiene aan de Kamperzeedijk. Het boekje, is verkrijgbaar bij de Brunawinkels in Hasselt en Genemuiden en bij museum Schoonewelle te Zwartsluis.

Het Tapijtmuseum Genemuiden (7,2 km – ca. 15 min.)
Genemuiden is dé tapijtstad bij uitstek. Maar liefst 60 % van de totale Nederlandse productie van kamerbreed tapijt is afkomstig uit Genemuiden. Het is dan ook geen wonder dat Genemuiden een Tapijtmuseum bezit, waar de boeiende geschiedenis is vastgelegd. De geschiedenis van tapijt gaat vele eeuwen terug. Van de biezen die eeuwenlang rond Genemuiden groeiden (ze groeien er nu nog) maakten de inwoners de alom bekende Genemuider biezenmatten. Toen de biezen schaarser werden deed een ander product zijn intrede: de kokosmatten. Omstreeks 1920 kwamen de eerste kokosfabrieken. In de jaren zestig schakelden de Genemuider fabrikanten over op tapijt van nylon en wol.

Hanzesteden Hasselt, Kampen, Zwolle en Hattem (11,7 km – ca. 14 min. t/m 29 min.)
Bovenstaande vier Hanzesteden zijn in ons land al vroeg ingeboekt als cultureel erfgoed, gerestaureerd en bewaard gebleven. Het originele stratenplan is in de binnenstad van o.a. Hasselt en Hattem nog geheel intact, net als bijna alle historische monumentale panden. De pleinen en kerken in met name de binnenstad van Zwolle en Kampen zijn welhaast het beste bewijs dat deze ooit één van dé toonaangevende handelssteden waren en kooplieden uit de hele wereld mocht begroeten.

Themapark Ecodrome Zwolle (15,5 km – ca. 22 min.)
Duik als een avontuurlijke ontdekkingsreiziger het tropisch regenwoud in. Maar pas op voor happende kaaimannen. Tijdens een expeditie door Ecodrome ontdek je wat de natuur zoal in petto heeft. Hier zie je roofvogels en daar verstoppen zich dikke spinnen… Zo ervaar je hoe spannend Ecodrome Zwolle kan zijn. Want tijdens de Expeditie Tijdreis leer je alles over het ontstaan van leven op onze aarde.

De Kalkovens Hasselt (12,2 km – ca. 16 min.)
Net buiten de kern van de vestingstad Hasselt ligt het kalkoventerrein. In 1990 sloot deze laatste nog brandende schelpkalkbranderij van West-Europa haar poorten. Dit betekent dat aan het ambacht van kalkbranden een einde is gekomen. Om dit industrieel erfgoed in stand te houden zijn de kalkovens gerestaureerd, zodat het nu als industrieel monument kan blijven bestaan. De kalkovens bestaan uit twee gerestaureerde ovens en een leshuis met daarin de unieke collectie originele gebruiksvoorwerpen. In het documentatiecentrum geven oude schoolplaten, foto’s en filmmateriaal een beeld van onder meer het schelpenvissen en het productieproces van schelpkalk. U kunt de kalkovens bezoeken tijdens de openingstijden of op afspraak.

Stedelijk Museum Kampen (7,7 km – ca. 12 min.)
Het Stedelijk Museum Kampen betrekt in maart 2009 zijn nieuwe onderkomen in het Oude Raadhuis in het centrum van Kampen. Naast de vaste collectie die rond een aantal thema’s wordt getoond, maakt straks ook de fraaie uit 1545 daterende Schepenzaal deel uit van het museum. Op de begane grond is naast de museumwinkel en –café, straks een royale ruimte voor tijdelijke exposities. In deze ruimte zullen vooral oudere kunst en historische thema’s centraal staan Incidenteel zal het museum, al dan niet in samenwerking met de Gemeentelijke Expositieruimte Kampen, ook plaats bieden aan moderne en hedendaagse professionele kunst.

Ikonenmuseum Kampen (7,7 km – ca. 13 min.)
Schitterend gelegen op een historische plek in de oude Hanzestad Kampen is het Ikonenmuseum Kampen gevestigd. Met de opening van het Ikonenmuseum Kampen werd op 16 december 2005 voor het eerst in Nederland een museum geopend dat zich uitsluitend richt op ikonen. Het initiatief tot het museum werd genomen door de Alexander Stichting voor Russisch-orthodoxe kunst. De ikonen die in het museum tentoongesteld zijn vormen een dwarsdoorsnede van de collectie van de Alexander Stichting en variëren sterk in leeftijd, thematiek en stijl. Maak kennis met de ‘Beelden van het Licht’ en ervaar wat ikonen ons te zeggen hebben.

Museumboerderij Kampereiland (7,9 km – ca. 11 min.)
Het museum is gevestigd in een terpboerderij uit de 19e eeuw, van het Saksische Halletype met een voorhuis, achterhuis, deel en erf. Dit erf (gebouwen en landerijen) werd in 1444 voor het eerst verpacht. In de museumboerderij vindt u een klederdrachtkamer waar een unieke collectie klederdrachtmutsen te zien is en een steeds wisselende expositie van mutsen van het cornettype en klederdrachten. Het Kampereiland is een voormalige eilandengroep aan de monding van de rivier de IJssel. Van oudsher een echt weidegebied in de IJsseldelta.

Korenmolen de Zwaluw Hasselt (12,3 km – ca. 16 min.)
Aanvankelijk was sprake van een standerdmolen. De huidige molen dateert van 1867 en heeft tot 1955 dienst gedaan als korenmolen. Er werd hier meel voor bakkers gemalen. Rondom de molen gebeurt van alles. De Zwaluw is gesitueerd aan wandel- en fietsroutes en vormt als zodanig een prachtige pleisterplaats. Tevens heeft de gemeente Zwartewaterland de molen aangewezen als trouwlocatie.

Molen d’Olde Zwarver Kampen (7,9 km – ca. 12 min.) 
D’ Olde Zwarver is de naam van een achtkantige stellingmolen in Kampen uit 1842. De molen werd in 1952 verplaatst vanwege de uitbreidingsplannen van de plaatselijke melkfabriek naar de huidige locatie langs de IJssel. De molen in Kampen draagt zijn naam niet voor niets, de verhuizing was uniek. Omdat de toenmalige eigenaar van de molen, “van Heel’s Gecondenseerde Melk Maatschappij”, uit wilde breiden zou de molen aanvankelijk gesloopt worden. Hierop ontstond verzet onder de bevolking. Het aantal molens was in Nederland op dat moment al aanzienlijk gedaald en deze molen was de laatste in Kampen. Geschrokken door de reacties bood de fabriek aan de molen over te dragen aan de gemeente Kampen. Men vond een nieuwe plek voor de molen aan het Herkenhoofd, dat betrekkelijk dicht bij de oorspronkelijke plek lag en daarom kwam het idee op om de molen in zijn geheel te verplaatsen. Dat was nog niet eerder gedaan. Sinds 1978 is de molen weer maalvaardig gemaakt en dankzij vele vrijwillige molenaars kon de molen weer draaien.

Antiek Lutterzijl Kamperzeedijk (227 meter)
Het gemaal doet momenteel dienst als thuisbasis voor Lutterzijl Antiek. Naast de oude watergangen onder het gemaal bevindt zich de restauratieafdeling waar antieke meubelen in eigen beheer en op ambachtelijke wijze worden gerestaureerd. Zo wordt bijvoorbeeld het politoeren nog op de oude wijze toegepast. Het authentieke karakter van de meubelen blijft hierdoor zoveel mogelijk behouden.

Oude Raadhuis Hasselt (11,7 km – ca. 14 min.)
Het Oude Stadhuis is niet meer weg te denken uit het centrum van Hasselt. In de archieven van de stad is er omstreeks 1400 voor het eerst sprake van een raadhuis op de markt. Het huidige laatgotische gebouw is zo’n anderhalve eeuw later ontstaan in twee fasen. Met enige regelmaat vinden er in de raadzaal kleinschalige culturele activiteiten plaats, zoals lezingen, optredens en kamerconcerten. Ook kan men de ruimte reserveren om in het huwelijk te treden. In het gebouw is tevens het kantoor van de VVV Hasselt gevestigd. Hier kunt u terecht voor toeristische informatie, cadeaubonnen en (op afspraak) stadswandelingen.

Stedelijke Oudheidkamer Genemuiden (6,8 km – ca. 8 min)
De Oudheidkamer biedt een fraaie collectie vondsten, curiosa, klederdrachten en voorwerpen naast een stijlkamer, keuken en een authentiek winkeltje. Bovendien zijn er wisselende exposities op de zolder.

Informatiecentrum de Veldschuur Rouveen (12,5 km – ca. 16 min.)
De Veldschuur ligt in de uiterste zuidwestelijke ‘punt’ van de gemeente Staphorst. Staatsbosbeheer is bezig met het uitwerken van plannen om het grote gebied van meer dan duizend hectare een natuurbestemming te geven waardoor een natuurlijke verbinding tot stand wordt gebracht tussen Zwolle – via Zwartsluis – met Steenwijk, een gebied waarin het voor de recreant, de student, de geïnteresseerde in flora en fauna, kortom voor iedereen die zich thuis voelt in een groene omgeving, goed toeven is. De Veldschuur is ingericht als een educatief informatiecentrum voor natuur, cultuur, historie en archeologie van het gebied. Door samen te werken met regionaal actieve groepen op de vier genoemde terreinen, kunnen we in de toekomst u een breed aanbod doen op recreatief gebied. Gaat u wandelen of fietsen in het gebied …vergeet dan vooral niet uw camera mee te nemen.

Balgstuw Ramspol (12,7 km – ca. 14 min.) 
De balgstuw bij Ramspol is in meer dan één opzicht uniek. Met een doorsnee van 10 meter is het de grootste balgkering ter wereld. In andere landen wordt dit type waterkering alleen gebruikt voor het regelen van de waterstanden onder normale omstandigheden, terwijl deze kering juist flinke stormen de baas kan. Ramspol heeft bovendien de wereldprimeur van de eerste balgstuw die met lucht én water gevuld wordt. De balgstuw werd aangelegd volgens zogenaamde ‘design and construct’ methode.

Het Venetië van het Noorden Giethoorn (31,1 km – ca. 39 min.)
Giethoorn, gelegen in de kop van Overijssel, is een dorpje met een rijk verleden. Het werd in 1230 gesticht door deFlagellanten, vluchtelingen uit het Middellandse Zee gebied. Tegenwoordig bepalen de vele smalle grachtjes, de bruggetjes, de pittoreske boerderijtjes, en de prachtige tuinen het gezichtsbeeld van Giethoorn. Vooral op het gebied van recreatie en ontspanning heeft Giethoorn zeer veel te bieden.

Het grote Kabouterbos Dronten (16,7 km – ca. 23 min.)
Het grote Kabouterbos heeft een heerlijk pannekoekenhuis die voorzien is van een kabouterroute die vrij toegankelijk is. Deze route wordt natuurlijk een stuk leuker onder leiding van kabouter Madelief. Ze neemt je mee met haar spelletjesmand waarin een echte schat verborgen zit. Madelief leeft in het bos met haar kaboutergezin. Kinderen kunnen lekker spelen op de kaboutertrimbaan, in één van de kabouterhuisjes, bij de dieren kijken of springen op de trampoline. Het grote Kabouterbos bevindt zich aan de Roggebotweg 21 richting Dronten. Aanrader!

FlevOnice Dronten (22,8 km – ca. 31 min.)
FlevOnice staat voor sportief bezig zijn, genieten van de natuur en ontspannen in gepaste ambiance. FlevOnice is het hele jaar door dé specialist in de combinatie buiten-activiteiten en ontspanning. Een 5-kilometer lange ijsbaan dwars door de vrije natuur. Naast de 5-kilometer ijsbaan beschikken ze ook over een 400-meterbaan en krabbelbaan voor de allerkleinsten. Er zijn groepsarrangementen verkrijgbaar vanaf 10 personen of dagkaarten

Huifwagenarrangement
Beleef de omgeving van Kampen zoals men dit in vroegere tijden beleefde. In alle rust met paard en wagen. Rondrit per luxe huifwagen in de binnenstad van Kampen of door de landelijke omgeving van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk. De huifwagen is ook uitgerust voor rolstoelen. De rondrit kan het gehele jaar door plaatsvinden. Maximaal 22 personen per rondrit. Verschillende vertrekpunten mogelijk. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met stalhouderij Kroon. Tel: 06-224 652 87 / 06-538 316 65 of www.stalhouderijkroon.nl