Vismogelijkheden in de IJsseldelta

Het Nationaal Landschap IJsseldelta is bij veel ‘recreatieve’ sportvissers een geliefde omgeving om hun hobby uit te oefenen. De rust en de mooie omgeving spelen hier een grote rol in. Maar natuurlijk spelen ook de goede vangsten een grote rol.

Op en rondom vakantieboerderij Zeediekhoeve wordt viswater aangeboden. Daarnaast kunt u zelfs vanaf ons recreatieterrein uw hengeltje uitgooien.

Let op: vergunningsvoorwaarden!

De visserijbelangen worden behartigd door erkende organisatie (Fed. Oost Nederland) van de Provincie Overijssel.

Secretariaat: L.J. Costerstraat 27Q
8141 GN Heino
Tel: (0572) 36 33 70
E: info@hsfon.nl
I: www.hsfon.nl

Daarnaast kunt u met de VISpas vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht.

Bijzondere voorwaarden:

1. Voor karper geldt een algeheel meeneemverbod. Tenzij anders is bepaald, mag per visdag één forel, één snoek en twee snoekbaarzen worden behouden en meegenomen. Meerdere gevangen exemplaren van deze vissoorten dienen onmiddellijk te worden teruggezet in hetzelfde water waarin zij gevangen zijn.
2. Voor het vissen in wedstrijdverband dient men altijd in het bezit te zijn van een wedstrijdvergunning (aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat van het betreffende rayon).
3. In de hierna genoemde wateren van de Federatie Oost Nederland mag uitsluitend gevist worden tussen 1 uur voor zonsopkomst en 1 uur na zonsondergang.

Nachtvissen in Oost Nederland

Nachtvissen is alleen onder bepaalde voorwaarden in een aantal wateren toegestaan als men in het bezit is van een speciale NachtVISpas.
Meer informatie over de NachtVISpas van Federatie Oost Nederland is te vinden op de website: www.hsfon.nl.